O zdrowiu

DDA – co to jest? Przyczyny, objawy i terapia

23 lutego 2024
Minut czytania: 2

Dorastanie w domu, w którym powszechne jest nadużywanie alkoholu, może mieć głęboki i trwały wpływ na osobowość dzieci, kształtując ich dobrostan emocjonalny, relacje i perspektywę życia. dorosłe dzieci alkoholików (DDA) to osoby, które w pierwszych latach życia doświadczyły skutków alkoholizmu w swoich rodzinach. Jakie są główne wyzwania stojące przed dorosłymi dziećmi alkoholików?

DDA – co to jest? Przyczyny, objawy i terapia

Jaki jest wpływ alkoholu na dorastające dzieci?

DDA często doświadczają nieprzewidywalnego i chaotycznego środowiska rodzinnego, naznaczonego nieprzewidywalnością zachowań rodziców. Może to przyczyniać się do uczucia niepokoju i niepewności.

W gospodarstwach domowych alkoholików dzieci mogą przejmować role tradycyjnie zarezerwowane dla rodziców, takie jak opiekowanie się lub przejmowanie obowiązków wykraczających poza ich wiek. To odwrócenie ról może wpłynąć na ich zdolność do tworzenia zdrowych relacji i ustalania granic.

Także potrzeby emocjonalne DDA mogą zostać zaniedbane, ponieważ ich uwaga często skupia się na rodzicu alkoholiku. To emocjonalne zaniedbanie może prowadzić do trudności w wyrażaniu emocji i tworzeniu bezpiecznych więzi.

Ponadto DDA mogą zmagać się z niską samooceną ze względu na nieprzewidywalność i zamęt emocjonalny w ich wychowaniu. Powszechne jest poczucie wstydu i winy, które wpływają na ich poczucie własnej wartości.

Zdarzają się też problemy z zaufaniem często wynikają ze zdrady zaufania w rodzinie. DDA może mieć trudności z zaufaniem innym, co wpływa na ich zdolność do tworzenia zdrowych relacji.

Jak pomóc DDA?

Dorosłe dzieci alkoholików mogą skorzystać z różnych metod leczenia, na przykład są to:

Terapia i doradztwo

Poszukiwanie profesjonalnej terapii, szczególnie u doradców doświadczonych w leczeniu traumy i uzależnień, może zapewnić DDA bezpieczną przestrzeń do odkrywania i przetwarzania swoich doświadczeń. Dobrym wyborem dla wielu osób może być psychoterapeuta online - https://avigon.pl/ który dostępny jest przez internet.

Grupy wsparcia

Uczestnictwo w grupach wsparcia specjalnie dostosowanych do potrzeb DDA może zapewnić poczucie wspólnoty i wzajemnego zrozumienia.

Autorefleksja i świadomość

Rozwój samoświadomości poprzez refleksję i introspekcję jest kluczowym krokiem. Zrozumienie wpływu przeszłości pozwala DDA na dokonywanie świadomych wyborów dotyczących ich teraźniejszości i przyszłości.

Ustalanie granic

Nauka wyznaczania i utrzymywania zdrowych granic jest niezbędna dla DDA. Obejmuje to rozpoznawanie i komunikowanie osobistych ograniczeń w celu wspierania zdrowszych relacji.

Bycie dorosłym dzieckiem alkoholika wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że możliwe jest ich przezwyciężenie. Poprzez terapię, grupy wsparcia, samoświadomość i kultywowanie zdrowych relacji, DDA mogą uwolnić się od wzorców utrwalonych w ich wychowaniu i budować satysfakcjonujące, zrównoważone życie.

BM
...